Publisher

Er. Vijay Pratap Singh (Secretary)

For Jan Jagriti Seva Samiti

4/285, Parvati Bagla Road,

Tilak Nagar, Kanpur-208002