Rank Of Top 25 Users ON JJSS
Rank Users Strength/User's Member/
All Tree Members
1
Vijay Pratap Singh
2132/ 478/4337
2
Dr. Anil Kumar Singhal
286/ 184/596
3
Prof.(Dr) Munish Kumar
281/ 281/281
4
SHIVAM NISHAD
280.5/ 280/281
5
Seema Shukla
180/ 169/222
6
Prof. Debi Prashad Mishra
163.5/ 160/170
7
yogesh kumar singh
123/ 108/139
8
Dr Radha Krishna Bishnoai
121.5/ 102/148
9
Brijesh Mishra
101.5/ 75/133
10
Rajesh Kumar Singh
97.5/ 61/135
11
jagat prakash tripathi
88.5/ 2/185
12
rahul kumar shringirishi
78/ 78/78
13
NEERA SINGH
73.5/ 73/74
14
kamlesh kumar
62/ 62/62
15
Dr. Lokesh Shukla
57.5/ 19/96
16
Nitin Mohan Singh
54/ 54/54
17
prakhar singh
52.5/ 51/54
18
Prof. Pramod Kumar Kamani
52/ 52/52
19
Dr Deepak Srivastava
51/ 51/51
20
rajesh shuckla
49/ 49/49
21
Dr. Mridula Bhadauria
41/ 30/52
22
Dr Shashi Kiran Singh
39/ 39/39
23
AJIT PATL
39/ 38/40
24
Ashish Mishra
38/ 38/38
25
anita singh
34.5/ 4/139
Close Menu