Deepak Singh

Wishing you Happy Diwali

[Your Name]

[Your Name]

[Your Name]

[Your Name]

[Your Name]


Aapke yaha daulat ki barish ho
Mata Laxmi ji ka vaas ho,
Dukho ka puri tarah se naas ho,
Sabhi ke dilo par aapka raaz ho,
Safalta ka sar par taaz ho.

Wish you a Happy Diwali 2018